ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ